(1)
Suurorg, L.; Toome, L.; Riikjärv, M.-A. Vastsündinute jälgimine Tallinna Perearstipraksistes. EA 2009.