(1)
Rosenberg, M. Krooniline Neeruhaigus – üleilmne Tervishoiuprobleem . EA 2009.