(1)
Sotsiaalteadlane Professor Marju Lauristin: Rahva Halb Tervis on Eesti Arengu Pidur . EA 2009.