(1)
Habicht, J.; Rüütel, K.; Lai, T. HIV Levik Eestis Ja Võimalikud Tulevikuprognoosid Aastani 2015 . EA 2009.