(1)
Matt, K. Preeklampsia – Raseduse Raske tüsistus, Mis Võib järgmiste Raseduste Ajal Korduda. EA 2009.