(1)
Volke, V. 2. tüüpi Diabeedi Ravimid III: Glitasoonid . EA 2009.