(1)
Liik, M.; Braschinsky, M.; Linnamägi, Ülla; Rannikmäe, K. Transitoorne Epileptiline Amneesia . EA 2009.