(1)
Raamat Legendaarse Anatoomiaõppejõu Ning Seeneteadlase Elust Ja tööst. EA 2010.