(1)
Vaasa, I.-O. Natriureetiliste Peptiidide rühm – Koht Organismi Talitluses . EA 2010.