(1)
Vaasa, I.-O. Natriureetiliste Peptiidide rühm – Koht Organismi Talitluses. EA 2010.