(1)
TÜ Arstiteaduskonna Teaduskonverents 2010. Doktorantide Sessiooni Teesid . EA 2010.