(1)
Kõlves, K.; Volmer, D.; Kõlves, K. Ravimite Kõrvaltoimete Avastamise Ja Teatamise analüüs Lõuna-Eesti Apteekrite Hoiakute Ning Arvamuste Põhjal . EA 2010.