(1)
Mõttus, R. Tarkus Toob Tervise Ja Pika Elu: Inimestevaheliste psühholoogiliste Erinevuste tähendusest Meditsiinis. EA 2010.