(1)
Serg, M.; Zagura, M.; Kals, J.; Kampus, P.; Zilmer, M.; Eha, J. Arterite jäikus Ning Unearteri Sise- Ja Keskkesta Paksus Kui Subkliinilise Elundikahjustuse näitajad Arteriaalse hüpertensiooni Haigetel. EA 2010.