(1)
Intervjuu 2010. Aasta Riikliku Teaduspreemia Laureaadi Professor Irja Lutsariga . EA 2010.