(1)
Soosaar, A. Intervjuu 2010. Aasta Riikliku Teaduspreemia Laureaadi Professor Marika Mikelsaarega. EA 2010.