(1)
Sinisalu , V.; Maimets, M. Pandeemilisest Gripist, Vaktsineerimisest Ja Arsti Vabast Valikust . EA 2010.