(1)
Tomberg, T.; Kepler, K. Difusioontensorkuvamine – Uus Võimalus Peaaju Valgeaine Aksonaalse Anatoomia Uurimiseks . EA 2011.