(1)
Pall, V.; Einasto, M. Elundidoonorlus Ja -Siirdamine Eestis . EA 2011.