(1)
Pall, V.; Einasto, M. Elundidoonorlus Ja -Siirdamine Eestis. EA 2011.