(1)
Järvekülg, S.; Anton, L.; Pärsik, E.; Altraja, A. Pulmonaalhüpertensiooniga Haigete Diagnoosimine Ja jälgimine Eestis Euroopa 2009. Aasta Ravijuhendi Kontekstis . EA 2011.