(1)
Soosaar, A. Arstide Roll meditsiinisüsteemis Ja Kogu ühiskonnas Sai järele Proovitud. EA 2012.