(1)
Kalling, K. Karskusliikumine Ja Arstiteadus Sõjaeelses Eestis . EA 2012.