(1)
Blöndal, M.; Ainla, T.; Marandi, T.; Eha, J. ST-Elevatsiooniga Ja ST-Elevatsioonita ägeda müokardiinfarkti Haigete Ravi Hilistulemused pärast Perkutaanset Koronaarinterventsiooni: Registriandmete Linkimisuuring . EA 2012.