(1)
Kuuse, R. Bioloogiline Ravi Reumatoloogias . EA 2012.