(1)
Irs, A. Dabigatraani Kasutamise Juhised Verejooksuriski vähendamiseks . EA 2012.