(1)
Ajakirja Eesti Arst Retsensendid 2011. Aastal. EA 2012.