(1)
Tootsi, K.; Märtson, A.; Zilmer, M.; Kals, J. Osteoartroosi Kardiovaskulaarne Profileerimine . EA 2013.