(1)
Eha, J. Eesti Kardioloogide Seltsi Tegevuse Kajastamine Ajakirjas Nõukogude Eesti Tervishoid . EA 2013.