(1)
Ross, P.; Mill, R. Digitaalsete Dokumentide Jagamise Standardprofiilid Tervishoius . EA 2013.