(1)
Soosaar, A. Põhjuslikkuse Mõiste Filosoofias Ja Meditsiinis . EA 2013.