(1)
Soosaar, A. Arstkonnal Ei Ole pääsu Elu Lõpuga Seotud Probleemide Avalikest Aruteludest . EA 2013.