(1)
Anderson, A. Arstieetikat Kujundanud Dokumendid Ja Ajavoolud. EA 2013.