(1)
Kööp, A.-L. Konstantin Koniku Arstiteaduslikud Artiklid . EA 2013.