(1)
Talving, P. Nüüdisaegne traumakäsitlus. EA 2014.