(1)
Valdre, E.; Ross, P.; Tsepelina, K.; Veskis, K.; Vaino, T.; Kaalep, H.-J. Radioloogiauuringute Vastuste lühendite Ja lühendamise Korpuslingvistiline analüüs . EA 2014.