(1)
Alop, J. Kliiniline Audit Kui Eesti Haigekassa Toetatud Meetod Ravikvaliteedi Hindamiseks . EA 2014.