(1)
Jaal, J.; Kase, M.; Jõgi, T.; Tammaru, M.; Ojamaa, K.; Mägi, M. Vähihaigestumus 15–44aastaste Eesti Noorte Hulgas Ajavahemikul 1980–2009 . EA 2014.