(1)
Saretok, M.; Mägi, M.; Kase, M.; Jõgi, T.; Tammaru, M.; Ojamaa, K.; Jaal, J. Maovähki Ja kolorektaalvähki Haigestumus 15–44aastaste Eesti Noorte Hulgas Ajavahemikul 1980–2009 . EA 2014.