(1)
Jõgi, T.; Mägi, M.; Kase, M.; Tammaru, M.; Ojamaa, K.; Jaal, J. Kopsuvähki Haigestumus 15–44aastaste Eesti Noorte Hulgas Ajavahemikul 1980–2009 . EA 2014.