(1)
Mardla, V.; Rooks, E.; Kobzar, G.; Samel, N. Glükoosi Pidurdav Toime trombotsüütide Agregatsiooni Inhibeerimisele COXi Inhibiitorite Ja L-Arginiiniga in Vitro . EA 2014.