(1)
Ivanov, A.; Nõmm, K.; Tamm, A. Laboratoorsete Kiirmeetodite usaldusväärsus. Standarditud Protrombiiniaja Ja INRi Kiirmeetodi Juurutamisest Tartu Ülikooli Kliinikumis. EA 2014.