(1)
Allvee, K.; Karro, H.; Rahu, K. Üksikrasedusest sündinud IVF-Lapsed Eestis: Võimalikud Tervisemõjurid, Perinataalsurmarisk Ja Emade Sotsiaal-Demograafiline Taust . EA 2014.