(1)
Eha, J. Eesti Kardioloogide Seltsi Tegevuse Kajastamine Eesti Arstis (1989–2013) . EA 2014.