(1)
Everaus, H. Mõtteid Eesti Bioeetika Nõukogu Seminarist „Kvaliteetne kättesaadav Arstiabi – Unelm Või Eetiline imperatiiv“ . EA 2014.