(1)
Teadustöö Stipendium Arstiteaduskonna üliõpilasele. EA 2014.