(1)
Tekkel, M.; Veideman, T. Muutused töövõimetuspensioni Saamises rahvastikurühmiti 1990–2012 Eesti täiskasvanud Rahvastiku tervisekäitumise Uuringu Alusel . EA 2015.