(1)
Anni, K.; Ennok, M.; Burk, K. Intelligentsuse Hindamise Võimalusi: Wechsleri täiskasvanute Intelligentsusskaala . EA 2015.