(1)
Türk, S. Escherichia Coli Ja Klebsiella Pneumoniae β-Laktaamiresistentsus XXI Sajandi Teisel kümnendil . EA 2015.