(1)
Orumaa, M.; Lang, K.; Mägi, M.; Pärna, K.; Aareleid, T.; Innos, K. Eesti vähiregistri Andmete Valiidsus Aastatel 1995–2008. EA 2015.